Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okrese Nový Jičín 2018-2019 04.01.2019
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v okrese Opava 2018-2019 04.01.2019
Příkazní smlouva - Služby spojené se správou majetku v působnosti hospodaření SPÚ pro KPÚ pro Ústecký kraj Pobočky Louny pro rok 2019 03.01.2019
Příkazní smlouva - Poskytování služeb spojených s přípravou podkladů pro řešení užívacích vztahů, řešení užívání u spoluvlastníků, dalšího nakládání s majetkem a s odbornou identifikací majetku pro Pobočku Beroun 02.01.2019
Příkazní smlouva - Poskytování služeb spojených s restitučními nároky, přípravou veřejných nabídek a jiné provozní činnosti v oblasti restitucí 02.01.2019
Smlouva č. 11/2018/529100 na poskytování služeb spojených s přípravou podkladů pro odd.správy majetku státu KPÚ pro KV kraj a související administrativní činnost včetně přílohy č. 1 02.01.2019
Smlouva č. 12/2018/529100 o provádění úklidových prací 31.12.2018
Poskytování telekomunikačních služeb 28.12.2018
Úklidové služby na rok 2019 - Pobočka Žďár nad Sázavou 28.12.2018
Odstranění nepovolené skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov 21.12.2018
Smlouva o dílo - projekty na realizaci PSZ v k.ú. Polerady 21.12.2018
„Technický dozor a koordinátor BOZP při rekonstrukci a výstavbě Polních cest HPC 1 v k.ú. Křížov pod Blaníkem, VPC 5 v k. ú. Křížov pod Blaníkem, VPC 10 v k. ú. Horní Lhota C 2 v k. ú. Býkovice u Louňovic“ 21.12.2018
Licenční podpora elektronické spisové služby pro období 2019 - 2020 20.12.2018
Příkazní smlouva - TDS na "Stavba polní cesty HPC 1R v k.ú. Nečtiny" 20.12.2018
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Jižní Čechy 20.12.2018
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Severní Morava 20.12.2018
Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků – oblast Střední Morava, 0108-D1-18-206 20.12.2018
Dohoda o spolupráci v oblasti Monitoringu eroze zemědělské půdy 19.12.2018
Smlouva o dílo: Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Benešov u Semil 19.12.2018
Objednávka Geotechnický průzkum – PSZ v k.ú. Chvalov a v k.ú. Podlešín u Stebna 18.12.2018