Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Příkazní smlouva TDS na stavbě „C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic“ 10.04.2024
Smlouva o auditu systému řízení bezpečnosti informací SPÚ 10.04.2024
Smlouva o dílo na provedení následné péče o výsadbu 38 stromů v k. ú. Chlum u Dubé, Heřmanice v Podještědí a Holany 10.04.2024
Smlouva o společném zadávání - Zpracování PD na realizaci polních cest C I. až C VI. v k.ú. Kněževes u Rakovníka #\0 10.04.2024
SoD - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nikolčice - dodatek č.11 10.04.2024
Objednávka č. 1/2024 na vypracování biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. pro navrhované prvky PSZ v rámci KoPÚ v k.ú. Janův Důl a KoPÚ v k.ú. Horní Chrastava #\fo 09.04.2024
Smlouva č. 5/2024-504202, realizace přeložky distribučního zařízení v k. ú. Semněvice 09.04.2024
Smlouva o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy Horní Újezd u Třebíče 09.04.2024
JPÚ v části k.ú. Čtyřicet Lánů a Hradec nad Svitavou 08.04.2024
Objednávka - Oprava rozvodů ÚT ubytovna Hodkovičky - 2024 08.04.2024
PD - Stavba MVN2 a tůně 1-12 v k.ú. Korolupy 08.04.2024
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ „HMZ Hustopeče A-B“ 08.04.2024
Smlouva o dílo - Předběžný GTP pro KoPÚ Žíšov 08.04.2024
Smlouva o poskytování servisu kopírovacích, tiskových a skenovacích zařízení 2024-2027 08.04.2024
Smlouva o společném zadávání - Zpracování PD na realizaci polních cest HCN3 a VCN1 k.ú. Herink #\0 08.04.2024
Realizace interakčního prvku IP 171 v k.ú. Kolešovice 05.04.2024
Předběžný IGP pro PSZ KoPÚ v k.ú. Kobeřice u Brna 04.04.2024
Smlouva o dílo, PD pro cestu HC1-R s doprovodnou zelení v k.ú. Třebovětice 04.04.2024
Objednávka Oprava střechy bytového domu v Chrustenicích č.p. 25 03.04.2024
Smlouva o dílo na realizaci IP9 v k.ú. Doly u Boru 03.04.2024