Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Polní cesty za Dvorem s brodem a průlehem v Borovnici 10.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k. ú. Koberovy vč. příloh 09.05.2019
Smlouva o dílo - Odstranění střechy - stodola Volenice 09.05.2019
Smlouva o dílo - Protipovodňové opatření Nestanice 07.05.2019
SoD č. 8/2019-504202, Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Sedlec u Poběžovic 07.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k. ú. Boleslav a části k.ú. Černousy 06.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k. ú. Černousy 06.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k. ú. Dolní Pertoltice vč. příloh 06.05.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo na KoPÚ v k. ú. Horní Pertoltice vč. příloh 06.05.2019
Příkazní smlouva: TDS na "Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Kříše" 06.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okrese České Budějovice 06.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okresech Český Krumlov a Prachatice 06.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okresech Jindřichův Hradec a Tábor 06.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okresech Písek a Strakonice 06.05.2019
Smlopuva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Slatinky 06.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků v okrese České Budějovice 03.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění pozemků v okresech Český Krumlov a Prachatice 03.05.2019
Rámcová dohoda - Vypracování znaleckých posudků na ocenění rybníků na území Jihočeského kraje 03.05.2019
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Dolní Červená a Stará Červená Voda 03.05.2019
TDI na stavbu "Polní cesta RCV 8 Horčápsko"- příkazní smlouva 03.05.2019