Registr smluv

Název (předmět) smlouvy:
IČO dodavatele:
Evidenční číslo:
Datum uzavření smlouvy: mezi zobrazit kalendář a zobrazit kalendář
Cena/hodnota smlouvy v Kč: od do
Hledat dodatky smluv:
Název Datum smlouvy
Dodatek č. 3 a SOD Komplexní pozemkové úpravy Dolní Lhota u Luhačovic vč. dodatků 1 a 2 18.03.2019
Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace opravy hráze rybníka Dívčí Hrad 18.03.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Opatovice II. etapa 18.03.2019
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HZZ COO – oprava česlí, střední větev DN 1400 18.03.2019
Smlouva o dílo - Výkon autorského dozoru projektanta při stavbě cest C37, C39 a C43 v k.ú. Vyskeř 18.03.2019
Smlouva o dílo - Výkon autorského dozoru projektanta při stavbě cest HPC 1, HPC 10, VPC 2 a VPC 12 v k.ú. Ohrazenice u Turnova 18.03.2019
Smlouva o dílo - Vypracování projektových dokumentací polních cest C37, C39 a C43 v k.ú. Vyskeř 18.03.2019
Smlouva o dílo - Vypracování projektových dokumentací polních cest HPC 1, HPC 10, VPC 2 a VPC 12 v k.ú. Ohrazenice u Turnova 18.03.2019
Smlouva o dílo - Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Dolní Sukolom 18.03.2019
Smlouva o poskytování služeb ubytování, stravování a pronájem konferenčních prostor pro poradu vedoucích zaměstnanců SPÚ v termínu 28. – 29. 3. 2019. Opakované uveřejnění Smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění bylo provedeno 20.3.2019 18.03.2019
Opravné uveřejnění - technický dozor u polní cesty HPCD 2 v k. ú. Drahelčice - původní smlouva neuveřejněna ve lhůtě 15.03.2019
Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Polní cesta C1 v k.ú. Jakub 15.03.2019
Příkazní smlouva -Technický dozor stavebníka - Polní cesta V2 v k.ú. Korotice 15.03.2019
SoD - KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k. ú. Skramouš, Nosálov a Doubravice 15.03.2019
Dohoda o vypořádání závazků ke smlouvě o zprostředkování benefitů 14.03.2019
Příkazní smlouva 153-2019-505205 - Polní cesta C 10 - KoPÚ Záblatí u Prachatic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce 14.03.2019
Smlouva o dílo - Vypracování projektových dokumentací polní cesty C4 v k.ú. Lomnice nad Popelkou 14.03.2019
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o podmínkách poskytování právních služeb 13.03.2019
Rámcová dohoda - Objednávka č. 13 - káceńí a náhradní výsadba v k.ú. Zábrodí a spol. 13.03.2019
Smlouva o poskytování služeb č. 2/2019/529100 - vývoz a likvidace kalů v roce 2019 až 2020 13.03.2019