Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo koordinátor BOZP při stavbě Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice 28.03.2023
Smlouva o dílo na stavební práce_Stabilizace strží k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a k. ú. Vážany u Uherského Hradiště 28.03.2023
Smlouva o dílo na Vypracování prováděcí PD-Polní cesta HC5-R v k.ú. Spytice 28.03.2023
Smlouva o dílo na zhotovení stavby Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice 28.03.2023
SoD stavba - LBC9, PC C24, C28, LBK7 v k.ú. Bořitov 28.03.2023
SoD - Stavba nádrže VN1, soustavy tůní a PEO zalesnění v k.ú. Hrušky u Brna 28.03.2023
TDS a BOZP Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice 28.03.2023
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Žďár nad Sázavou 28.03.2023
Smlouva o dílo - Autorský dozor projektanta při realizaci Krajinotvorné nádrže VN1, tůně I a II, revitalizace toku, k.ú. Chotčiny 27.03.2023
Smlouva o dílo - Autorský dozor projektanta při realizaci Vodní nádrže „Horšín“, k.ú. Božejovice 27.03.2023
Smlouva o dílo - Polní cesta HC3+IP9 v k.ú. Olešenka 27.03.2023
Smlouva o nákupu ICT prostředků na základě veřejné zakázky DNS 2017 - 73. kolo - notebooky pro SPÚ 27.03.2023
"Technický dozor stavebníka při realizaci akce „Dosadba biocentra BC17 Ostudy a realizace mokřadu č. 2 v k. ú. Střílky" 27.03.2023
Příkazní smlouva: Výkon TDS – "Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Sanace průsaků" - 2023 24.03.2023
Smlouva o dílo na provedení autorského dozoru projektanta - ORN Lichnov II. - Sanace průsaků 24.03.2023
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Polní cesta VC3, brod B2 a svodný průleh SV1 v k.ú. Komárovice u Jihlavy 24.03.2023
Vytýčení pozemků po KoPÚ - Vyškov 2023 24.03.2023
Příkazní smlouva na TDS na - Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy 23.03.2023
Smlouva na výsadbu a zajištění zeleně - Přehrážky PŘ1-PŘ5 v k. ú. Ráječko - výsadby 23.03.2023
Smlouva o dílo Dosadba biocentra BC17 Ostudy a realizace mokřadu č. 2 v k. ú. Střílky - stavba (opakované uveřejnění smlouvy) 23.03.2023