Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Havárie – výstavba nové opěrné zdi 22.08.2016
Kralovicko 22.08.2016
Protierozní opatření v Lejčkovské jívě v k.ú. Prasetín 22.08.2016
Protierozní opatření v Lejčkovské jívě v k.ú. Prasetín 22.08.2016
Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb 22.08.2016
Údržba spalinových cest v bytových jednotkách ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj 22.08.2016
Zajištění technického dozoru stavebníka pro akci "Realizace PSZ v k.ú. Svitavy - předměstí" (opakovaná) 22.08.2016
Rekonstrukce polní cesty Božejov - Střeziměřice 19.08.2016
Studie odtokových poměrů v území dotčeném stavbou komunikace D6 Knínice-Bošov 19.08.2016
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dráchov 19.08.2016
Dodávka velkoformátových skenerů 18.08.2016
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Vodohospodářská opatření v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem“ 18.08.2016
Smlouva o dílo 1074-2016-505205 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lipovice 18.08.2016
Část 1 - Polní cesta C 1 Dvakačovice 17.08.2016
Část 2 - Polní cesta VC 28 s průlehem Hrochův Týnec 17.08.2016
Část 3 - Polní cesta HC 6 Hrochův Týnec 17.08.2016
Část 4 - Polní cesta VC 17 s VHO 4 Hrochův Týnec 17.08.2016
Část 6 - Polní cesta VPC 30 Ochoz u Nasavrk 17.08.2016
Nové služby při vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou a Babín – polohopisné zaměření a šetření obvodů zájmového území 17.08.2016
Projektová dokumentace pro výstavbu polních cest CH1 a části CH5 v k.ú. Sítiny 17.08.2016