Smlouva: Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2, vč. výsadeb IP8a a IP8b v k.ú. Milenov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3730
Datum uzavření smlouvy: 29.09.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 408 716,19
Cena v Kč vč. DPH: 4 124 546,59

Název (předmět)

Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2, vč. výsadeb IP8a a IP8b v k.ú. Milenov

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace společných zařízení po ukončených komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Milenov, a to revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2 – zajištění odvádění povrchových vod z přilehlých zemědělských pozemků s důrazem na zasakování a zvyšování ekologické stability krajiny v k.ú. Milenov včetně výsadby doprovodné zeleně (IP8) a následné tříleté péče o vysazenou zeleň.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy