Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
„Vypracování projektové dokumentace pro společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic“ 2 15.07.2016
Vytyčení po KoPÚ v okrese Písek v roce 2016 15.07.2016
Výzva č. 1 k provedení geodetických služeb v okrese Zlín dle rámcové smlouvy č. 618-2016-525101 15.07.2016
Výzva č. 2 k provedení geodetických služeb v okrese Zlín dle rámcové smlouvy č. 618-2016-525101 15.07.2016
Část 1) Plzeň-jih - zemědělské a lesní pozemky 14.07.2016
Část 2 - dodatek č.2 ke smlouvě 14.07.2016
Část 2. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rozehnaly 14.07.2016
Část 2) Plzeň-sever - zemědělské pozemky 14.07.2016
ČÁST 3) - k.ú. Milence 14.07.2016
Část 3) Plzeň-město a Rokycany - zemědělské a lesní pozemky 14.07.2016
ČÁST 4) - k.ú. Dešenice 14.07.2016
ČÁST 5) - k.ú. Žížnětice 14.07.2016
PD na polní cestu HPC 1 R v k.ú. Nečtiny a PD na polní cestu HPC 2 v k.ú. Kříše včetně autorského dozoru 14.07.2016
PLKL_ČÁST 1) KOPÚ v k.ú. Stará Lhota 14.07.2016
PLKL_KoPÚ v k.ú. Starý Láz 14.07.2016
Polní cesty v k.ú. Kuničky 14.07.2016
Příkazní smlouva-Postupice 14.07.2016
Rekonstrukce polní cesty VPC C3B a doprovodná zeleň KZ 1 v k.ú. Žebrák 14.07.2016
Výstavba polní cesty C18 v k.ú. Vyšehněvice 14.07.2016
Geodetické práce pro KPÚ pro Královéhradecký kraj na období 2016-2017 13.07.2016