Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Polní cesta C 7 v k.ú. Poděšín 11.07.2016
Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Srbice u Kolovče 11.07.2016
Polní cesty HPC 2C a HPC 3 v k.ú. Únějovice 11.07.2016
Výstavba polních cest VPC 29 a VPC 38.2.-38.3. v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem 11.07.2016
část 1: Polní cesta C 10 a C 11 v k. ú. Miřetice 08.07.2016
část 2: Polní cesta VPC 2 v k. ú. Sedlečko u Veliše, 08.07.2016
část 3: Polní cesta HPC 5 v k. ú. Postupice 08.07.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slavonice 08.07.2016
Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa 08.07.2016
Protierozní příkop SP1 a rekonstrukce části polní cesty HC3 Mančice 08.07.2016
Realizace poldru a tří polních cest v k.ú. Hřibojedy 08.07.2016
Vzdělávací akce - Monitoring eroze zemědělské půdy 08.07.2016
Část 1 - Výkon TDI při realizaci stavby Protipovodňová opatření Pohořelice u Napajedel 07.07.2016
Část 2 - Výkon TDI při realizaci stavby Ochranná nádrž N1 v k.ú. Topolná a Komárov 07.07.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Češov a Liběšice 07.07.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podhradí u Jičína, k.ú. Hlásná Lhota a k.ú. Čejkovice u Jičína 07.07.2016
Realizace vodohospodářských opatření v k.ú. Horní Lánov 07.07.2016
Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby polních cest HC3, HC8 a VC11 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí 07.07.2016
Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby polních cest HC3, HC8 a VC11 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí 07.07.2016
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po dokončených pozemkových úpravách (z mapy DKM) 07.07.2016