Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Část 1 13.06.2016
Část 2 13.06.2016
Polní cesta VC8 k.ú. Daminěves, polní cesta C11 Střednice 13.06.2016
Polní cesta VC8 k.ú. Daminěves, polní cesta C11 Střednice. 13.06.2016
Polní cesta HPC1 v k.ú. Blížejov 10.06.2016
Polní cesta Odlesská Krouna 10.06.2016
„Společná zařízení v katastrálním území Vadkov“ 10.06.2016
Stavba polní cesty HPC6 v k.ú. Dolní Sytová 10.06.2016
Komplexní pozemkové úpravy Kvačice a Uherský Ostroh 09.06.2016
Část 1 - region 1 – oblast povodí Labe 08.06.2016
Část 2 - region 2 – oblasti povodí Ohře a povodí Vltavy 08.06.2016
Část 3 - region 3 – oblasti povodí Dyje, povodí Moravy a povodí Odry 08.06.2016
Oprava a údržba ČOS Borkovická Blata a souvisejících objektů PD 07.06.2016
Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - rok 2016 06.06.2016
Vytýčení pozemků v územní působnosti Pobočky Břeclav-zima 2016 03.06.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunice 02.06.2016
KV - KoPÚ v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova 02.06.2016
KV - SoD 588-2016-529101 - KoPÚ v k.ú. Kostelní 02.06.2016
MS - Realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bílov 1. etapa – Hlavní polní cesta P4 a nádrž N4 02.06.2016
PD polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Krajníčko 01.06.2016