Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Analýza základních povinností a agend SPÚ 15.12.2016
Projektová dokumentace na realizaci PSZ KoPÚ Krakořice 15.12.2016
Realizace Poldrů Nad Zahradami vč. polní cesty Záhumenní a Lesní v k.ú. Sendražice u Smiřic 15.12.2016
TDS na stavbu "Stavba polních cest C1 a C2 v k.ú. Želčany" včetně BOZP 15.12.2016
Poskytování telekomunikačních služeb 14.12.2016
Vyhotovení projektové dokumentace KoPÚ Dolní Bobrová 14.12.2016
Vyhotovení projektové dokumentace KoPÚ Lavičky 14.12.2016
Vyhotovení projektové dokumentace KoPÚ Osová Bítýška 14.12.2016
Realizace polních cest HC 6 v k.ú. Hřibojedy a HC 2 v k.ú. Dubenec 13.12.2016
35b/2016 - Vytyčení v okresech F-M a NJ 13.12.2016
Část 2 – Specialista řízení ICT služeb 12.12.2016
Rámcová smlouva na vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okresech České Budějovice, Prachatice, Český Krumlov 12.12.2016
Rámcová smlouva na vypracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen v okresech Jindřichův Hradec, Tábor, Písek, Strakonice 12.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buk 09.12.2016
Technický dozor investora při akci Rekonstrukce polní cesty VPC C3A v k.ú. Žebrák 09.12.2016
Zajištění služeb pro provoz a realizaci expozice SPÚ na veletrzích Regiontour 2017, NATUR EXPO BRNO 2017 a Země živitelka 2017 09.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučná Hora včetně ucelené části k.ú. Smidary a Ohnišťany 08.12.2016
R 175 - Cesta Polánecká v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové 08.12.2016
Vyhotovení projektové dokumentace KoPÚ Pikárec 08.12.2016
Vyhotovení projektové dokumentace KoPÚ Velká Losenice 08.12.2016