Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Polní cesty Třešovice 15.08.2016
Poskytování speciálních právních služeb, zejména v oblasti autorského práva 15.08.2016
Realizace strategie komunikace SPÚ na rok 2016 15.08.2016
Realizace vodní nádrže VN 2 a polní cesty VPC 3.11 včetně IP v k.ú. Koloveč 15.08.2016
TDI na stavby "Polní cesta HPC1 v k.ú. Korkyně" a "Polní cesta HPC2 v k.ú. Libíň" 15.08.2016
Technický dozor investora pro stavbu: „Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa" 15.08.2016
Část 2 Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polních cest HPC 1 + 1', VPC 5 v katastrálním území Krásno nad Teplou. 12.08.2016
Část 3: Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polních cest HPC 2 + 2', HPC 7, HC 10 v katastrálních územích Krásno nad Teplou a Háje nad Teplou. 12.08.2016
Část 6: Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polních cest VPC 8 a VPC 9 na parcelách v katastrálním území Stanovice. 12.08.2016
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Laziště 12.08.2016
Polní cesta HPC1 v k.ú. Korkyně 12.08.2016
Projektová dokumentace k realizaci SZ v k.ú. Vlčice u Javorníka 12.08.2016
Rekonstrukce polní cesty HPC 2 v k.ú. Polínka - okr. Plzeň - sever 12.08.2016
PD pro realizaci PSZ po KoPÚ, Pobočka Svitavy, 2016 Část E 11.08.2016
HOZ Chyše 10.08.2016
PD na polní cesty VPC 7 v k.ú. Přeštice a v k.ú. Příchovice a HPC 2 v k.ú. Přeštice včetně autorského dozoru 10.08.2016
Polní cesta C 5 v k.ú. Drahotín 10.08.2016
Polní cesta Oldříšská Krouna 10.08.2016
Potřebné stavební úpravy objektu na st. p. č. 31/1 v k.ú. Ondrášov 10.08.2016
Realizace společných zařízení v k.ú. Damníkov 10.08.2016