Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Vypracování PD vč. zajištění AD a geotechnického průzkumu pro výstavbu HPC v k.ú. Dobrošov u Libé 20.10.2016
Vytyčení po pozemkových úpravách v okrese Jičín 20.10.2016
Část 2 Zpracování projektové dokumentace včetně provedení autorského dozoru pro výstavbu polní cesty VPC 5 R na parcele č. 1401 na LV 1 (obec Šemnice) v katastrálním území Šemnice 19.10.2016
Výstavba polní cesty C11 v k.ú. Těšetice u Olomouce 19.10.2016
Vytyčení návrhu KoPÚ a JPÚ ( k.ú. Ratibořice, Zvěrotice, Pořín, Sedlečko u Soběslavi, Tučapy, Ratibořské Hory, Dub) 19.10.2016
Část 1: „Realizace polních cest HPC1, HPC4, VPC1, VPC2, v k.ú. Otovice u Karlových Var“ 18.10.2016
Část 2: „Realizace polních cest HPC 3, VPC 4, VPC 4a, VPC 5 v k.ú. Stráň“ 18.10.2016
Část 3: „Realizace hlavní polní cesty HPCr 2 v k.ú. Horní Slavkov“ 18.10.2016
Část 4: „Realizace polní cesty VPC 6 v k.ú. Stráň“ 18.10.2016
HOZ Hostinné 18.10.2016
Kácení stromů na pozemcích p.č. 1103 a p.č. 1104 v k.ú. Plumlov 18.10.2016
Protipovodňová opatření Předenice 18.10.2016
Technický dozor stavebníka nad výstavbou PPO v k.ú. Švihov, včetně zajištění výkonu koordinátora BOZP 18.10.2016
Zajištění úklidových prací pro Pobočku Vsetín SPÚ 18.10.2016
Zpracování dat výstupů pozemkových úprav 18.10.2016
Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb. v KoPÚ Říčky v O.h. 17.10.2016
Kácení a ořez stromů v Jihomoravském kraji 2016-2019 17.10.2016
Polní cesta PV 28 v k.ú. Tečovice 17.10.2016
Realizace biokoridoru BK10 v k.ú. Měrovice nad Hanou 17.10.2016
Realizace společných zařízení navržených v JPÚ Dětmarovice – polní cesta C 01 17.10.2016