Smlouva: Vytýčení vlastnické hranice pozemků včetně stabilizace po ukončené KoPÚ v k.ú. Semošice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3717
Datum uzavření smlouvy: 29.09.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 194 050,00
Cena v Kč vč. DPH: 234 801,00

Název (předmět)

Vytýčení vlastnické hranice pozemků včetně stabilizace po ukončené KoPÚ v k.ú. Semošice

Stručný popis

Vytyčení lomových bodů hranic pozemků dle KN včetně stabilizace plastovými mezníky (trvalá stabilizace) v k.ú. Semošice s odvoláním na ust. § 12 odst. 2 ve spojení s ust. § 19 písmeno b) zákona č.139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů po ukončené KoPÚ.
Předpokládaný rozsah geodetických služeb je 77 MJ a cca 267 bodů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy