Smlouva: MS - Realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bílov 1. etapa – Vedlejší polní cesta P29 a záchytný průleh PR3

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3757
Datum uzavření smlouvy: 27.09.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 196 363,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 867 599,00

Název (předmět)

MS - Realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bílov 1. etapa – Vedlejší polní cesta P29 a záchytný průleh PR3

Stručný popis

Realizace prvků společných zařízení navržených v rámci KoPÚ v k.ú. Bílov 1. etapy a sice vedlejší polní cesty P29 a záchytného průlehu PR3.
Průleh PR3 - 1. část v délce 485,79 m začíná zaústěním do již vybudovaného SZ - nádrže N4 a končí trubním propustkem TP 38 u cesty P29.
Průleh PR3 – 2. část začíná trubním propustkem TP38 a plynule se napojuje na průleh PR3 - 1. Délka průlehu PR3 - 2 je daná větší částí délkou vedlejší polní cesty P29 km, která je jeho součástí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy