Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup GNSS zařízení: Část 2 – Dodávka 5 ks GNSS handheld zařízení 04.07.2016
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Rudka, lokalita "Židovky" 01.07.2016
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Rudka, lokalita Židovky 01.07.2016
Komplexní pozemkové úpravy v části k.ú. Osek nad Bečvou 01.07.2016
Nákup GNSS zařízení: Část 1 – Nákup zařízení pro podporu sběru terénních údajů 01.07.2016
Oprava hráze rybníka v k.ú. Podmokly u Úněšova 01.07.2016
Projektová dokumentace - Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Jinačovice, lokalita "Sever" 01.07.2016
Vícepráce Polní cesty Paračov za vilou - JŘBU 01.07.2016
Zajištění provozu kotelen a údržby budovy ústředí SPÚ 01.07.2016
Zpracování projektové dokumentace na stavbu polní cečsty C 11a v k. ú. Stebno u Petrohradu 01.07.2016
Klimatizace v sídle KPÚ pro JmK na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 30.06.2016
Most přes Polančici v k.ú. Polanka nad Odrou 30.06.2016
Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3 30.06.2016
Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3 30.06.2016
SOD "polní cesty VPC2, VPC4 v k.ú. Chratice" 30.06.2016
Příkazní smlouva - Miřetice 29.06.2016
Příkazní smlouva-Sedlečko 29.06.2016
Realizace společných zařízení při KoPÚ Synkov a Slemeno u Rychnova n. Kn. 29.06.2016
Smlouva o dílo číslo 826-2016-505205 - „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vyšovatka“ 29.06.2016
VYS - Jednoduché pozemkové úpravy - nedokončené scelení v k.ú. Dolní Heřmanice 29.06.2016