Smlouva: KoPÚ v k. ú. Skoupý

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3663
Datum uzavření smlouvy: 26.09.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 468 040,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 986 328,00
Zadávací řízení: KoPÚ v k. ú. Skoupý

Název (předmět)

KoPÚ v k. ú. Skoupý

Stručný popis

Předmětem plnění části nadlimitní veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Skoupý, okres Příbram, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013. Návrh bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do Katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy