Smlouva: Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ Údržba HOZ Malý Malahov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9142
Evidenční číslo: 0109-D1-19-206
Datum uzavření smlouvy: 05.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 274 885,15

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HOZ Údržba HOZ Malý Malahov

Schválil / podepsal

Ústředí - VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Malý Malahov, obec Puclice, okres Domažlice, spočívající v opravě části trubního kanálu a výměně potrubí na stavbě vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,130 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy