Smlouva: Smlouva o dílo - Projektová dokumentace na VHO opatření v k.ú. Bynovec

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9136
Evidenční číslo: 378-2019-508202
Datum uzavření smlouvy: 05.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 171 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 207 515,00
Zadávací řízení: Projektová dokumentace a autorský dozor na VHO opatření v k.ú. Bynovec

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Projektová dokumentace na VHO opatření v k.ú. Bynovec

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Vypracování projektové dokumentace VHO opatření Bynovec – zahrnuje návrh rekonstrukce Vodní nádrže 1 s hrázní cestou C15a, výstavby Záchytného průlehu PR1 včetně sběrného příkopu SP2.
Stavby se nachází v CHKO Labské pískovce a EVL, Soustava Natura 2000, Ptačí oblast. Pro stavby jsou zpracovány Dokumentace technického řešení v rámci Plánu společného zařízení.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy