Smlouva: Technický dozor stavebníka pro stavbu polní cesty C3 v k.ú. Horní Libina

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13663
Evidenční číslo: 413-2021-521101
Datum uzavření smlouvy: 21.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 77 325,00
Cena v Kč vč. DPH: 77 325,00
Zadávací řízení: Technický dozor stavebníka pro stavbu polní cesty C3 v k.ú. Horní Libina

Název (předmět)

Technický dozor stavebníka pro stavbu polní cesty C3 v k.ú. Horní Libina

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je řádné zajištění technického dozoru stavebníka a dalších investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce uvedenými v návrhu Příkazní smlouvy a veškerými příslušnými právními předpisy.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy