Smlouva: Smlouvy o dílo - Autorský dozor - Polní cesty 2021

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13688
Datum uzavření smlouvy: 21.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 118 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 142 780,00
Zadávací řízení: Autorský dozor - Polní cesty 2021

Název (předmět)

Smlouvy o dílo - Autorský dozor - Polní cesty 2021

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Zajištění autorského dozoru projektanta, tj. zhotovitele projektové dokumentace nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
Jedná se o stavby stavby polních cest - Polní cesta HPC1 v k.ú. Habrkovice, Polní cesta HPC1 v k.ú. Šebestěnice, Polní cesty VPC1 a VPC2 v k.ú Jindice, Polní cesta C14 v k.ú. Štipoklasy u Černín a Polní cesta HPC1 v k.ú. Adamov u Tupadel. Realizace květen - listopad 2021.
Projektové dokumentace zpracovala projekční společnost NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČO 64939511.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy