Smlouva: Realizace společných zařízení v k.ú. Lukavice v Čechách - polní cesty

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13646
Evidenční číslo: 434-2021-544101
Datum uzavření smlouvy: 19.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 11 200 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 13 552 000,00
Zadávací řízení: Realizace společných zařízení v k.ú. Lukavice v Čechách - polní cesty

Název (předmět)

Realizace společných zařízení v k.ú. Lukavice v Čechách - polní cesty

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty
a provozní soubory:
Polní cesta HC4
SO-101Polní cesta
SO-801 Ozelenění

Polní cesta Rozvodna-žel. přejezd
SO-101Polní cesta
SO-801 Ozelenění

Polní cesta HC4
- Polní cesta kategorie P 4,0/30
- Celková délka 860,10 m, šířka 3,5 m + 2 x 0,25 m krajnice
- Kryt je navržen z asfaltobetonu
- Třída dopravního zatížení V
- Odvodnění pláně - sklon 3 %, voda odvedena na terén a drenáží a příkopem
- Sjezdy - 6 ks
- Napojení na komunikaci - 2 ks
- Výhybna - 2 ks
- Ozelenění - 4 ks lípa srdčitá

Cesta Rozvodna – žel. přejezd
- Polní cesta kategorie P 4,0/30
- Celková délka 1180,80 m, šířka 3,5 m + 2 x 0,25 m krajnice
- Kryt je navržen z asfaltobetonu
- Třída dopravního zatížení V
- Odvodnění:
podélným a příčným sklonem komunikace
odvodnění pláně protierozním příkopem v délce 617,60 m
odvodnění pláně protierozní drenáží v délce 562,80 m
- Sjezdy - 10 ks
- Sjezdy s propustkem - 1 ks
- Napojení na polní cestu - 9 ks
- Trubní propustky příčné - 2 ks
- Trubní propustky podélné - 2 ks
- Ozelenění - 46 ks javor klen

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy