Smlouva: Příkazní smlouva - TDS pro stavbu „Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13658
Datum uzavření smlouvy: 20.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 380 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 459 800,00

Název (předmět)

Příkazní smlouva - TDS pro stavbu „Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stavbu „Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy