Smlouva: Smlouva o dílo na vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Pelhřimov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13651
Datum uzavření smlouvy: 20.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 249 809,00
Cena v Kč vč. DPH: 302 269,00
Zadávací řízení: Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Pelhřimov

Název (předmět)

Smlouva o dílo na vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Pelhřimov

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků po provedených komplexních pozemkových úpravách v sedmi katastrálních územích a v uvedeném předpokládaném rozsahu dle podaných žádostí o vytyčení, ve smyslu ust. § 12 odst. 2, zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění. Předpokládaný rozsah vytyčení a stabilizace hranic pozemků je celkem 281 MJ (1 MJ = 100 bm vytyčované a stabilizované hranice).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy