Smlouva: Smlouva o dílo č. 1020-2020-529101 - Realizace polních cest VPC 1N, VPC 2N v k.ú. Radyně

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13690
Evidenční číslo: 1020-2020-529101
Datum uzavření smlouvy: 20.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 8 218 776,14
Cena v Kč vč. DPH: 9 944 719,12
Zadávací řízení: Realizace polních cest VPC 1N, VPC 2N a výsadba biokoridorů LBK 35A, 35C v k.ú. Radyně

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 1020-2020-529101 - Realizace polních cest VPC 1N, VPC 2N v k.ú. Radyně

Schválil / podepsal

KV-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je výstavba polních cest VPC 1N a VPC 2N pro obsluhu okolních nemovitostí v k.ú. Radyně celkové délky 2 902 m.
Součástí realizace je výsadba dvou lokálních biokoridorů LBK 35A a 35C.
Smlouva č. 1021-2020-529101 - Výsadby lokálních biokoridorů 35A a 35C v k.ú. Radyně a následné 3-leté péče je zveřejněna samostatně v Registru smluv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy