Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KoPÚ Plzeň - 2014/HR
nadlimitní Zadáno 19.12.2014 21.04.2015 08:30
Dodávka kancelářského papíru pro ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 18.12.2014 30.12.2014 12:00
"Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v: část I. - k.ú. Všechlapy u Libčevsi a části k.ú. Libčeves, část II. - k.ú. Krásný Dvůr a části k.ú. Kaštice a Chmelištná, část III. - k.ú. Strojetice u Podbořan"
nadlimitní Zadáno 18.12.2014 11.02.2015 09:00
Realizační projekty - Polní cesty KoPÚ Kratušín; Polní cesty KoPÚ Záblatí u Prachatic; Polní cesty KoPÚ Horní Záblatí; Polní cesty KoPÚ Hlásná Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2014 26.01.2015 09:00
Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Kuří a v k. ú. Benešov nad Černou
nadlimitní Zadáno 18.12.2014 02.03.2015 09:00
KoPÚ - Tachov 2014/BR
nadlimitní Zadáno 16.12.2014 23.04.2015 08:30
Dodávka počítačových a serverových komponentů
VZ malého rozsahu Zadávání 15.12.2014 29.12.2014 10:00
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dráchov
nadlimitní Zadáno 13.12.2014 05.02.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Světnov
nadlimitní Zadáno 12.12.2014 04.02.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice
nadlimitní Zadáno 12.12.2014 09.02.2015 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou
podlimitní Zadáno 11.12.2014 08.01.2015 10:00
KoPÚ Klatovy - 2014/LO
nadlimitní Zadáno 11.12.2014 14.04.2015 08:30
Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Libníč, k.ú. Rankov u Trhových Svinů, k.ú. Branišov u Dubného
nadlimitní Zadáno 11.12.2014 04.02.2015 09:00
Komplexní pozemková úprava Lanžov a Komplexní pozemková úprava Sedlec u Lanžova
nadlimitní Zadáno 10.12.2014 02.02.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Děpoltovice a Dlouhá Lomnice
nadlimitní Zadáno 10.12.2014 02.02.2015 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016