Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace výsadby interakčních prvků IP8, IP11, IP12, IP28 v k.ú. Třeština
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 07.09.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov
podlimitní Zadáno 24.08.2016 16.09.2016 10:00
„Komplexní pozemkové úpravy Včelná pod Boubínem“
nadlimitní Zadáno 23.08.2016 24.10.2016 09:00
Servis, údržba a opravy zařízení klimatizačních jednotek na ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2016 12.09.2016 09:30
Komplexní pozemková úprava - k. ú. Skalka u Blíževedel
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2016 12.09.2016 08:30
Protipovodňová opatření I. etapa v k.ú. Racková
podlimitní Zadáno 19.08.2016 07.09.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Rybná nad Zdobnicí
nadlimitní Zadáno 18.08.2016 10.10.2016 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Ovčáry a Nedomice
podlimitní Zadáno 17.08.2016 07.09.2016 10:00
„Projektová dokumentace k rekonstrukci polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2016 01.09.2016 09:00
Projektová dokumentace na rekonstrukci polních cest VPC C24 a VPC C25 v k.ú. Svinaře
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2016 16.09.2016 08:15
Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Háje nad Jizerou
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2016 30.08.2016 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skryje - rozšíření obvodu o lokality "Hadůvka" a "Vrchy" v k. ú. Skryje
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2016 26.08.2016 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Cerekev, k.ú. Spělov a části k.ú. Batelov
nadlimitní Zadáno 11.08.2016 05.10.2016 10:00
Projektová dokumentace na vodní nádrž VN 1 v k.ú. Svinaře
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2016 23.09.2016 08:15
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště, k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště a k.ú. Násedlnice
nadlimitní Zadáno 09.08.2016 22.11.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016