Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Výškovice u Michalových Hor
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017 18.10.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trubín
podlimitní Zadáno 04.10.2017 26.10.2017 08:00
Projektová dokumentace na novostavbu vedlejší polní cesty C3 a odvodňovacího příkopu OP3 v k.ú. Trubská, okres Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2017 24.10.2017 08:15
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kotel a části k.ú. Zábrdí u Osečné
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 16.10.2017 12:00
Projektová dokumentace polní cesty C8 v k.ú. Dolní Ves
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 11.10.2017 09:00
Projektová dokumentace pro rekonstrukci rybníku a části cesty HC2 v k.ú. Dřevěnice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 16.10.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bělá
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 10.10.2017 09:00
KoPÚ části k. ú. Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun
podlimitní Zadáno 25.09.2017 18.10.2017 09:00
PD Polní cesty DC16 a VC17, k. ú. Havřice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2017 04.10.2017 09:00
Komplexní pozemková úprava Police u Jemnice
nadlimitní Zadáno 20.09.2017 01.11.2017 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2017 05.10.2017 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodov u Domažlic a Pařezov
podlimitní Zadáno 14.09.2017 09.10.2017 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Spálenec a část k.ú. Nový Spálenec a Horní Folmava
podlimitní Zadáno 14.09.2017 09.10.2017 10:00
Projektová dokumentace k polním cestám C5, C6 a tůně v k.ú. Dolní Oldříš
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2017 25.09.2017 13:00
Komplexní pozemkové úpravy Všestudy
podlimitní Zadáno 14.09.2017 11.10.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016