Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 2) k.ú. Klášter u Nepomuka
nadlimitní Zadáno 11.09.2017 18.10.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka
nadlimitní Zadáno 11.09.2017 18.10.2017 10:00
Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v k.ú. Prasek
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2017 21.09.2017 10:00
Zajištění servisu služebních vozidel KPÚ pro Pardubický kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2017 21.09.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čivice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2017 21.09.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hostějov II
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 19.09.2017 09:00
TDI na stavbu „Rekonstrukce podatelny a sociálních zařízení ve všech podlažích budovy A ústředí SPÚ“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 13.09.2017 09:00
Projektové dokumentace společných zařízení KoPÚ
podlimitní Zadáno 04.09.2017 27.09.2017 09:00
Dodávka ICT prostředků
nadlimitní Zadáno 04.09.2017 05.10.2017 10:00
Dodávka ICT prostředků - I. část - Osobní počítače včetně příslušenství
nadlimitní Zadáno 04.09.2017 05.10.2017 10:00
Dodávka ICT prostředků - II. část - Notebooky včetně příslušenství
nadlimitní Zadáno 04.09.2017 05.10.2017 10:00
Dodávka ICT prostředků - III. část - Velkoformátová tisková zařízení
nadlimitní Zadáno 04.09.2017 05.10.2017 10:00
Dodávka ICT prostředků - IV. část - Stolní skenery
nadlimitní Zadáno 04.09.2017 05.10.2017 10:00
JPÚ v k.ú. Nemilkov - rekonstrukce přídělů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 18.09.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Staré Město u Uherského Hradiště
nadlimitní Zadáno 01.09.2017 03.10.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016