Veřejná zakázka: IP2, IP3 v k.ú. Mirošovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 45694
Systémové číslo: P24V00000166
Evidenční číslo zadavatele: NPO/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-006511
Datum zahájení: 08.02.2024
Nabídku podat do: 15.03.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: IP2, IP3 v k.ú. Mirošovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Realizace prvků IP2 a IP3 v k.ú. Mirošovice s následnou tříletou pěstební péčí. Konkrétně bude vybudována zemní tůňka, zatravněný průleh, budou mýceny nežádoucí porosty dřevin, dále bude posouzen stav stávajících dřevin, navržen zdravotní řez, a budou provedeny výsadby ovocných dřevin a založení travního porostu.

Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“) Evropské unie. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 533 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy