Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování telekomunikačních služeb
podlimitní Zadáno 09.10.2017 10.11.2017 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Branka u Tachova
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2017 23.10.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice
podlimitní Zadáno 06.10.2017 27.10.2017 09:00
Projektová dokumentace – realizace SZ v KoPÚ Mikolajice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 20.10.2017 09:00
Projektová dokumentace – realizace souboru staveb společných zařízení v k.ú. Větřkovice u Vítkova
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 19.10.2017 09:00
KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Koruna
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 20.10.2017 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Výškovice u Michalových Hor
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017 18.10.2017 09:00
Poskytování a obnova SW Maintenance na produkt Kofax Express Desktop
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2017 17.10.2017 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trubín
podlimitní Zadáno 04.10.2017 26.10.2017 08:00
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a dalších investorsko-inženýrských činností ve výstavbě a zajištění výkonu koordinátora BOZP pro SPÚ, Pobočku Semily při realizaci staveb polních cest VPC15 a VPC2 v k.ú. Dolní Sytová
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2017 18.10.2017 13:00
Projektová dokumentace na novostavbu vedlejší polní cesty C3 a odvodňovacího příkopu OP3 v k.ú. Trubská, okres Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2017 24.10.2017 08:15
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kotel a části k.ú. Zábrdí u Osečné
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 16.10.2017 12:00
Projektová dokumentace polní cesty C8 v k.ú. Dolní Ves
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 11.10.2017 09:00
Projektová dokumentace pro rekonstrukci rybníku a části cesty HC2 v k.ú. Dřevěnice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 16.10.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bělá
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2017 10.10.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016