Veřejná zakázka: IP1, IP10 a rev. toku v k.ú. Tvrdín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 45691
Systémové číslo: P24V00000163
Evidenční číslo zadavatele: NPO/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-006382
Datum zahájení: 08.02.2024
Nabídku podat do: 14.03.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: IP1, IP10 a rev. toku v k.ú. Tvrdín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Realizace prvků IP1, IP10 a revitalizace toku v k.ú. Tvrdín s následnou tříletou pěstební péčí. Konkrétně bude provedena výsadba aleje ovocných stromů podél zpevněné polní cesty, rekonstrukce propustku, obnova travního porostu, revize dřevin podél obou břehů Liběšického potoka, návrh k odstranění dřevin, které zasahují do koryta potoka, nebo jsou poškozené, dále výsadby lesních a ovocných dřevin a založení travního porostu.

Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“) Evropské unie. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 630 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy