Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, pobočku Cheb a pobočku Karlovy Vary.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2017 03.10.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Komárno
podlimitní Zadáno 13.09.2017 02.10.2017 09:00
KoPÚ v k. ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště I, KoPÚ v k. ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště II
podlimitní Zadáno 13.09.2017 04.10.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Salačova Lhota
podlimitní Zadáno 13.09.2017 03.10.2017 09:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2017 20.09.2017 10:00
Část 1) k.ú. Kokořov
nadlimitní Zadáno 11.09.2017 18.10.2017 10:00
Část 2) k.ú. Klášter u Nepomuka
nadlimitní Zadáno 11.09.2017 18.10.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka
nadlimitní Zadáno 11.09.2017 18.10.2017 10:00
Zajištění servisu služebních vozidel KPÚ pro Pardubický kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2017 21.09.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čivice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2017 21.09.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hostějov II
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 19.09.2017 09:00
Projektové dokumentace společných zařízení KoPÚ
podlimitní Zadáno 04.09.2017 27.09.2017 09:00
JPÚ v k.ú. Nemilkov - rekonstrukce přídělů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2017 18.09.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Staré Město u Uherského Hradiště
nadlimitní Zadáno 01.09.2017 03.10.2017 09:00
Část 1: Zajištení servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - KPÚ pro Plzeňský kraj a Pobočku Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2017 13.09.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016