Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2017 02.11.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Zlína
nadlimitní Zadáno 24.10.2017 27.11.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Újezd u Chorušic
nadlimitní Zadáno 24.10.2017 29.11.2017 08:00
Komplexní pozemková úprava Chlum nad Jihlavou
nadlimitní Zadáno 23.10.2017 06.12.2017 09:00
Licenční podpora agendového systému ASPU pro období 2018
podlimitní Zadáno 19.10.2017 29.11.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Benkov u Střelic
podlimitní Zadáno 19.10.2017 07.11.2017 09:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj - autorizovaný servis
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2017 31.10.2017 10:00
KoPÚ v k.ú. Zelená Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2017 26.10.2017 09:00
Část 1) k.ú. Bažantov
nadlimitní Zadáno 12.10.2017 20.11.2017 10:00
Část 2) k.ú. Pořejov
nadlimitní Zadáno 12.10.2017 20.11.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bažantov a v k.ú. Pořejov
nadlimitní Zadáno 12.10.2017 20.11.2017 10:00
Stavba polní cesty VPC15 v k.ú. Dolní Sytová
podlimitní Zadáno 12.10.2017 16.11.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelivo a k. ú. Pozov
nadlimitní Zadáno 10.10.2017 13.11.2017 08:00
TDS na stavbě "Poldr na Šumickém potoce v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2017 19.10.2017 10:00
Licenční podpora elektronické spisové služby pro období 2018
podlimitní Zadáno 09.10.2017 25.10.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016