Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vzdělávací akce - Správní řízení pro začátečníky, Správní řízení pro pokročilé, Správní řád, Správní řízení z pohledu účastníka řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2017 07.12.2017 12:00
Licenční podpora Microsoft Dynamics Navision pro období 2018-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2017 11.12.2017 11:00
Výstavba polních cest C 36, C 38 a úseku C 35 v k.ú. Paceřice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 12.12.2017 14:00
Projektová dokumentace Protipovodňové a protierozní opatření v k.ú. Zašová a Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 11.12.2017 09:00
Komplexní pozemková úprava Proruby
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 11.12.2017 09:00
Podpora a rozvoj aplikací Centrální dlužník, Insolvence a Ostatní pohledávky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2017 05.12.2017 10:00
Zajištění licenční a systémové podpory platformy Bentley Systems
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2017 05.12.2017 11:00
Realizace lokálního biokoridoru LBK 642 v k. ú. Slatina
nadlimitní Zadáno 21.11.2017 20.12.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 07.12.2017 09:00
Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení Obce Holasovice včetně souvisejících inženýrských činností
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 06.12.2017 09:00
Projektové dokumentace - Polní cesty vč. zatravněné údolnice, k.ú. Horní Němčí
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 29.11.2017 09:00
Zajištění správy, ostrahy a úklidu v budovách SPÚ v Jihlavě a v Třebíči v letech 2018 a 2019
podlimitní Zadáno 10.11.2017 29.11.2017 09:00
KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova
nadlimitní Zadáno 09.11.2017 03.01.2018 08:00
Kácení a ořez stromů v Jihomoravském kraji 2017-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 20.11.2017 09:00
Protipovodňová opatření v k.ú. Sazovice
podlimitní Zadáno 03.11.2017 05.12.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016