Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS k výstavbě polních cest v k.ú. Besedice, v k.ú. Paceřice a v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2018 26.02.2018 12:00
Projektová dokumentace k polním cestám HC3 a VC8 v k.ú. Dětřichovec
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 21.02.2018 13:00
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice
podlimitní Zadáno 06.02.2018 26.02.2018 09:00
Dodávka kancelářského nábytku pro ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2018 19.02.2018 12:00
Realizace polní cesty VC4 v k.ú. Chotěvice - I. etapa
podlimitní Zadáno 05.02.2018 26.02.2018 09:00
Zajištění provozu závlahové soustavy "Podivín-Lužice I"
nadlimitní Zadáno 05.02.2018 09.03.2018 09:00
Geodetické služby pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2018 - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2018 14.02.2018 10:00
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, Pobočka Kroměříž 2018 - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2018 15.02.2018 09:00
Realizace polních cest HPC 1 + 1´ a VPC 5 v k.ú. Krásno n.Teplou, VPC 2.5, DPC 2.7 v k.ú. Libnov a VPC 8, VPC 9 v k.ú. Stanovice.
podlimitní Zadáno 31.01.2018 21.02.2018 09:00
JPÚ – upřesnění a rekonstrukce přídělů v okrese Svitavy – 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2018 14.02.2018 09:30
Zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve vlastnictví státu, s kterým má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad v rámci Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj na období 2018 - 2019
podlimitní Zadáno 30.01.2018 16.02.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trhanov a Chocomyšl
podlimitní Zadáno 30.01.2018 16.02.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Broučkova Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2018 13.02.2018 09:00
Výstavba polní cesty C2 v k. ú. Chotouň
podlimitní Zadáno 30.01.2018 01.03.2018 10:00
Školení řidičů referentských vozidel prezenční formou
VZ malého rozsahu Zrušeno 26.01.2018 02.02.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016