Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KoPÚ v k.ú. Svinná na Šumavě - dopracování
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 17.09.2018 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žebnice
podlimitní Zadáno 03.09.2018 20.09.2018 09:00
„Optimalizace procesu vzdělávání zaměstnanců Státního pozemkového úřadu“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2018 07.09.2018 09:00
Realizace polní cesty C1 s IP k.ú. Hrabůvka u Hranic
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2018 10.09.2018 09:00
Vypracování znaleckých posudků - JMK 2018-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2018 12.09.2018 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Chvalíkovice - rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2018 05.09.2018 09:00
Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků – oblast Střední Morava
nadlimitní Zadáno 21.08.2018 25.09.2018 09:30
Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Jižní Čechy
nadlimitní Zadáno 21.08.2018 26.09.2018 10:00
Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa
podlimitní Zadáno 21.08.2018 21.09.2018 09:00
Vytyčení vlastnických hranic pozemků po komplexních pozemkových úpravách v okrese Rakovník 2018-2019
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2018 04.09.2018 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Moravský Karlov a Šanov
podlimitní Zadáno 21.08.2018 14.09.2018 09:00
Údržba HOZ Lukavice
VZ malého rozsahu Zadávání 20.08.2018
Time management a delegování úkolů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 28.08.2018 12:00
Leadership a motivace zaměstnanců
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 28.08.2018 12:00
Komunikační dovednosti
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 28.08.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016