Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda o poskytování fotografických služeb 2022/2023
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2022 02.05.2022 10:00
Sportovní hry 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2022 29.04.2022 10:00
PD – LBC Rybník s VN1, VC7-R s IP1 a LBK8 v k.ú. Tvarožná Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2022 10.05.2022 09:00
Poskytování odborných výkonů charakteru komplexních právních služeb v oblasti ICT - nesporná agenda
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2022 06.05.2022 09:00
Kácení a ořez stromů, údržba nepronajatých pozemků – zeleně ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj na období 2022-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2022 11.05.2022 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v rámci KoPÚ Prosečné
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2022 09.05.2022 10:00
Grafické služby včetně výhradní licence 2022/2023
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2022 02.05.2022 15:00
Vyhotovení PD na Polní cesty HC1-R a VC1-R v k. ú. Pořežín
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2022 26.04.2022 16:00
Vyhotovení PD Polní cesty C24 a C26 s výsadbou doprovodné zeleně v k. ú. Horní Bobrová
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2022 26.04.2022 16:00
Vyhotovení PD Polní cesta C9 v k. ú. Pikárec
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2022 26.04.2022 15:00
Aktualizace DSP a DPS stavby „Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Němčice nad Hanou – I. etapa a II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2022 28.04.2022 09:00
PD pro realizaci prvků PSZ v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové - Část B
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2022 05.05.2022 09:00
PD pro realizaci prvků PSZ v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové - Část A
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2022 05.05.2022 09:00
PD pro realizaci prvků PSZ v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2022
PD a AD na R 194 - VHO1 s mokřadem, DC5 v k.ú. Dohalice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2022 04.05.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016