Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení předběžného GTP pro PSZ KoPÚ v k. ú. Lužná u Františkových Lázní
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 14.05.2021 09:00
Provedení penetračních testů zranitelností informačních systémů a služeb ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2021 20.05.2021 10:00
Rekonstrukce polní cesty C3 v k.ú. Všesulov a C16 v k.ú. Čistá u Rakovníka
podlimitní Zadáno 04.05.2021 17.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Městec nad Dědinou a Komplexní pozemkové úpravy Očelice
nadlimitní Zadáno 04.05.2021 09.06.2021 09:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Čermná – cesta C3
podlimitní Zadáno 04.05.2021 20.05.2021 08:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Rančířov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2021 19.05.2021 13:00
Realizace poldru a odvodňovacího příkopu v k. ú. Ctiněves
podlimitní Zadáno 04.05.2021 24.05.2021 09:00
PD - Polní cesty MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk 2
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2021 13.05.2021 09:00
VHO, polní cesty a krajinná zeleň v k.ú. Čelechovice na Hané – I. etapa
podlimitní Zadáno 03.05.2021 19.05.2021 09:00
Realizace Vysoké Jamné LBK 37-40
nadlimitní Zadáno 03.05.2021 09.06.2021 09:00
Realizace Horní Jadruž LBK CH16-CH17
nadlimitní Zadáno 03.05.2021 07.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vrančice a Žemličkova Lhota
podlimitní Zadáno 03.05.2021 24.05.2021 08:30
Realizace Budišovsko I. etapa
podlimitní Zadáno 03.05.2021 02.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Chrastava
nadlimitní Zadáno 30.04.2021 07.06.2021 09:00
Projektová dokumentace na stavbu polní cesty VPC 14 Chraštice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2021 11.05.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016