Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace polních cest HC1 a HC3 v k.ú. Děpoltovice
podlimitní Zadáno 13.05.2021 03.06.2021 09:00
Integrace E-ZAK a ISPU
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 14.05.2021 00:00
Provedení předběžného GTP pro KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Třebouň a Bezděkov u Prachomet
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 24.05.2021 09:00
Instalace samozhášecího systému do serveroven v budovách ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 20.05.2021 10:00
Výstavba otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Krakořice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 26.05.2021 09:00
Technický dozor stavebníka při rekonstrukci polních cest C44 v k.ú. Senomaty a C10 v k.ú. Hostokryje
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 19.05.2021 10:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Květnov
podlimitní Zadáno 12.05.2021 31.05.2021 09:00
Realizace IPN1-5 v k. ú. Ohníč
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 28.05.2021 09:00
Zajištění BOZP na akci rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2021 12.05.2021 11:00
Zajištění TDS na akci rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2021 12.05.2021 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Poříčí
podlimitní Zadáno 12.05.2021 31.05.2021 09:00
TDS "Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3 v k.ú. Nedachlebice"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 13.05.2021 00:00
TDS "Hlavní polní cesty HC1e, HC3a, HC3b, HC4 vč. ZÚ1 v k.ú. Horní Němčí"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 17.05.2021 00:00
Projektová dokumentace - Polní cesta "Pod Budčí"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2021 26.05.2021 10:00
Rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany
podlimitní Zadáno 11.05.2021 02.06.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016