Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS "Hlavní polní cesty HC1e, HC3a, HC3b, HC4 vč. ZÚ1 v k.ú. Horní Němčí"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 17.05.2021 00:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesty C9 a C10 v k.ú. Stará Ves u Přerova
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2021 19.05.2021 09:00
Koordinátor BOZP pro stavbu – Hlavní polní cesta č. 2 v k.ú. Doubrava u Lipové
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.05.2021 07.05.2021 15:00
TDS pro stavbu – Hlavní polní cesta č. 2 v k.ú. Doubrava u Lipové
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.05.2021 07.05.2021 00:00
PD – Suchá retenční nádrž N3, PC HC2A-R a HC2B-R, rigol RG1 a interakční prvek IP16 v k.ú. Babolky
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 21.05.2021 09:00
Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Příkazy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 14.05.2021 09:00
Zpracování dokumentace vodního díla pro Liberecký kraj
nadlimitní Zadáno 06.05.2021 10.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šelešovice
podlimitní Zadáno 06.05.2021 31.05.2021 09:00
Zpracování dokumentace vodního díla pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina
nadlimitní Zadáno 06.05.2021 07.06.2021 09:00
Realizace SZ Stará Ves n. O. – polní cesta C2b
podlimitní Zadáno 06.05.2021 08.06.2021 09:00
Zajištění činností v oblasti obstarávání provozu, údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 17.05.2021 11:00
TDS - polní cesty HC1 a HC4 v k.ú. Mlázovice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 13.05.2021 14:00
Provedení předběžného GTP pro PSZ KoPÚ v k. ú. Lužná u Františkových Lázní
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 14.05.2021 09:00
Rekonstrukce polní cesty C3 v k.ú. Všesulov a C16 v k.ú. Čistá u Rakovníka
podlimitní Zadáno 04.05.2021 17.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Městec nad Dědinou a Komplexní pozemkové úpravy Očelice
nadlimitní Zadáno 04.05.2021 09.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016