Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD pro ochranné hrázky OH3, OH5, nádrž VN1 a cestu VC7 v k.ú. Boleslav a v k.ú. Černousy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2022 22.06.2022 10:00
Vytyčení po KoPU Březí, Ruda a JPU Dolní Heřmanice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2022 17.06.2022 08:00
Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany
podlimitní Zadáno 07.06.2022 24.06.2022 09:00
TDS a výkon KBOZP pro realizaci vodní nádrže VN 3 v k. ú. Únějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2022 21.06.2022 11:00
Dopracování „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunějovice“
podlimitní Zadáno 06.06.2022 22.06.2022 09:00
PD pro rekonstrukci SZ KoPÚ Vlčice u Javorníka nádrž R5 Kačák v LBC 9
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2022 20.06.2022 09:00
Realizace polních cest C2 část1 a C3 k.ú. Moravičany
podlimitní Zadáno 06.06.2022 22.06.2022 09:00
Biokoridor a biocentrum v k.ú. Mančice a Rašovice
nadlimitní Zadáno 06.06.2022 11.07.2022 09:00
Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence, včetně výkonu AD
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2022 16.06.2022 09:00
Stavba polní cesty VC30 v k.ú. Skalice u Znojma
podlimitní Zadáno 03.06.2022 24.06.2022 09:00
Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - akumulační nádrž - projektová dokumentace pro společné povolení
podlimitní Vyhodnoceno 03.06.2022 22.06.2022 10:00
Realizace Řešín HS04
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2022 15.06.2022 09:00
Výzva č. 4 k podání nabídek v kategorii A3-HK: Údržba HOZ Mladoboleslavsko
nadlimitní Zadáno 02.06.2022 13.06.2022 12:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Šlapanov
nadlimitní Zadáno 02.06.2022 13.07.2022 09:00
Větrolamy VN1 – VN5 v k. ú. Knínice u Boskovic
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 04.07.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016