Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Vrskmaň a část k.ú. Kyjice
podlimitní Zadáno 10.06.2021 29.06.2021 09:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Parník
podlimitní Zadáno 10.06.2021 01.07.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace na opravu Horního cihelenského rybníka, k.ú. Horní Libchava včetně výkonu autorského dozoru při jeho opravě
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 21.06.2021 11:00
Realizace mokřadů v Pilníkově
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 28.06.2021 10:00
Atestace aktualizované informační koncepce SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 10.06.2021 09:00
Část 1 - Technické dozory a BOZP Klášterec a Šedivec
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 17.06.2021 09:00
Zajištění činnosti TDS pro realizaci PC C1 v k .ú. Lavičky
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 28.06.2021 09:00
Studie odtokových poměrů Hájsko
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 21.06.2021 10:00
Technické dozory a BOZP Klášterec, Šedivec, Parník a Horní Čermná
VZ malého rozsahu Zadávání 09.06.2021
TDS a koordinátor BOZP pro stavbu Realizace SZ Velké Albrechtice - polní cesty Pv1,Pv2,Pv3,P4,Pv11 a LBK3“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 17.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Otinoves
nadlimitní Zadáno 08.06.2021 12.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Viničné Šumice
podlimitní Zadáno 08.06.2021 28.06.2021 09:00
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci HPC5 k.ú. Škvorec
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2021 17.06.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v oblasti plánované D4
nadlimitní Zadáno 07.06.2021 14.07.2021 08:30
KoPÚ Podluhy v Brdech
nadlimitní Zadáno 07.06.2021 12.07.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016