Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba polní cesty VC30 v k.ú. Skalice u Znojma
podlimitní Zadáno 03.06.2022 24.06.2022 09:00
Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - akumulační nádrž - projektová dokumentace pro společné povolení
podlimitní Vyhodnoceno 03.06.2022 22.06.2022 10:00
Realizace Řešín HS04
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2022 15.06.2022 09:00
Výzva č. 4 k podání nabídek v kategorii A3-HK: Údržba HOZ Mladoboleslavsko
nadlimitní Zadáno 02.06.2022 13.06.2022 12:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Šlapanov
nadlimitní Zadáno 02.06.2022 13.07.2022 09:00
Větrolamy VN1 – VN5 v k. ú. Knínice u Boskovic
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 04.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 04.07.2022 09:00
Vypracování znaleckých posudků - JMK 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 15.06.2022 10:00
Polní cesty Bartošovice a Vrchní Orlice
podlimitní Zadáno 01.06.2022 27.06.2022 09:00
Výsadba větrolamu LBK 110 v k.ú. Býkev
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 07.07.2022 09:00
KoPÚ v k. ú. Ludvíkovice
podlimitní Zadáno 01.06.2022 27.06.2022 09:00
Realizace Polní cesty SÚ6, II.b etapa, k.ú. Meziříčí
podlimitní Zadáno 01.06.2022 20.06.2022 09:00
Výstavba cest k.ú. Chouč
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 15.06.2022 09:00
Rekonstrukce polní cesty VPC C 6 v k.ú. Holany
podlimitní Zadáno 01.06.2022 20.06.2022 09:00
Vypracovávání ekologického auditu v rámci ČR pro lokalitu Morava
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 15.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016