Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jakartovice
nadlimitní Zadáno 14.06.2021 19.07.2021 09:00
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, ZL 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 30.06.2021 09:00
Smlouva o dílu na opravu mostu Chyše
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2021 14.06.2021 00:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Vodní nádrž VN1 v k. ú. Prasklice“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 21.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Vyškovec
nadlimitní Zadáno 11.06.2021 14.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týn nad Bečvou
podlimitní Zadáno 11.06.2021 30.06.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace na realizaci cest HPC4 v k. ú. Kozly u Loun, HPC1 včetně zasakovacího průlehu v k. ú. Sinutec a části HC1-R v k. ú. Jablonec u Libčevsi
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 21.06.2021 13:00
PTK na poskytování datových služeb pro Státní pozemkový úřad
nadlimitní Zadávání 10.06.2021 28.06.2021 18:00
Polní cesta RCH 1 Suchdol u Prosenické Lhoty
podlimitní Zadáno 10.06.2021 29.06.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líšnice u Kostelce
podlimitní Zadáno 10.06.2021 29.06.2021 09:00
Realizace komunikací v k.ú. Čenkov u Malšic
podlimitní Zadáno 10.06.2021 02.07.2021 10:00
Odborný ekologický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků SZ KoPÚ v k.ú. Vlčice u Javorníka
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 18.06.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Vrskmaň a část k.ú. Kyjice
podlimitní Zadáno 10.06.2021 29.06.2021 09:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Parník
podlimitní Zadáno 10.06.2021 01.07.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace na opravu Horního cihelenského rybníka, k.ú. Horní Libchava včetně výkonu autorského dozoru při jeho opravě
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 21.06.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016