Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Božanov
nadlimitní Zadáno 29.06.2023 02.08.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipovka
podlimitní Zadáno 29.06.2023 19.07.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec na Moravě
nadlimitní Zadáno 29.06.2023 25.08.2023 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Poštorná
nadlimitní Zadáno 29.06.2023 25.08.2023 09:00
KoPÚ Dobrá Voda u Pelhřimova
nadlimitní Zadáno 28.06.2023 14.08.2023 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pohoří na Šumavě
podlimitní Zadáno 28.06.2023 24.07.2023 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dvořetín
podlimitní Zadáno 28.06.2023 24.07.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Běleň
podlimitní Zadáno 28.06.2023 24.07.2023 08:00
Projektová dokumentace Vedlejší polní cesta VC5-R, svodné příkopy SP3, SP4, SP5, SP6, interakční prvek IP32, k. ú. Bystřice pod Lopeníkem
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2023 07.07.2023 00:00
Zpracování projektové dokumentace na opravu Janovského rybníka, k.ú. Janov u Nového Boru včetně autorského dozoru při jeho opravě
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2023 10.07.2023 09:00
Poskytování služeb údržby podpory a rozvoje aplikací ServiceDesk a centra aplikací
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2023 12.07.2023 10:00
Výsadba lokálního biocentra LBC 423 v k. ú. Stehelčeves
nadlimitní Zadáno 26.06.2023 07.08.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselí u Oder 2
nadlimitní Zadáno 26.06.2023 04.08.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Razová 2
nadlimitní Zadáno 26.06.2023 02.08.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metylovice 2
nadlimitní Zadáno 26.06.2023 31.07.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016