Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vzdělávací akce – Provádění pozemkových úprav, Správa a převody majetku státu
nadlimitní Zadáno 14.02.2019 19.03.2019 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Dasnice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 04.03.2019 10:00
Oprava mlýnského náhonu v k. ú. Odry III.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 01.03.2019 09:00
Rámcová dohoda na odborné geotechnické konzultace, posudky, laboratorní práce a terénní zkoušky na roky 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 22.02.2019 10:00
Vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Královéhradecký kraj pro okres Rychnov nad Kněžnou na období 2019-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 04.03.2019 09:00
Koordinátor BOZP při stavbě - Realizace prvků PSZ KoPÚ v k.ú. Zvole u Zábřeha – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 20.02.2019 10:00
Předběžná tržní konzultace - personální a mzdový systém pro Státní pozemkový úřad
nadlimitní Zadávání VZ 12.02.2019 22.02.2019 14:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků PSZ KoPÚ v k.ú. Zvole u Zábřeha – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2019 21.02.2019 10:00
Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic
podlimitní Zadáno 08.02.2019 27.02.2019 09:00
Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice
podlimitní Zadáno 08.02.2019 08.03.2019 09:00
Zajištění SW maintenance na produkt Kofax express desktop
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 19.02.2019 10:00
Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa
podlimitní Zadáno 08.02.2019 26.02.2019 10:00
Polní cesta RCV 8 - Horčápsko
podlimitní Zadáno 07.02.2019 28.02.2019 08:00
Revitalizace potoka OP 3 v k.ú. Nemanice
podlimitní Zadáno 07.02.2019 25.02.2019 09:00
Malý Újezd - PC C2 a C32 s odvodněním
podlimitní Zadáno 07.02.2019 26.02.2019 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016