Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš
podlimitní Zadáno 18.11.2021 06.12.2021 08:00
Poskytování služeb Microsoft Azure
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2021 30.11.2021 10:00
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Kyjova, trať Novosady
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2021 24.11.2021 09:00
Zajištění úklidu, údržby a oprav sídla KPÚ pro Jihomoravský kraj 2022-2024 2
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2021 29.11.2021 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Vlkov u Rakovníka
podlimitní Zadáno 10.11.2021 01.12.2021 08:30
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro SPÚ, Pobočku Olomouc v letech 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 19.11.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska
nadlimitní Zadáno 09.11.2021 13.12.2021 08:00
Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby polní cesty VPC 2 a VPC 4 v k.ú. Žlíbek, včetně výkonu AD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 22.11.2021 09:00
Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov
podlimitní Zadáno 27.10.2021 16.11.2021 08:00
PD a AD - PSZ Kučlín a Měrunice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2021 10.11.2021 09:00
Zajištění bezpečnostních služeb
nadlimitní Zadáno 25.10.2021 26.11.2021 10:00
Výsadba biokoridorů v k.ú. Jenišovice u Jablonce n.N. a v k.ú. Skuhrov u Žel. Brodu
podlimitní Zadáno 22.10.2021 10.11.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bukovany u Kozárovic, Kozárovice a Mýšlovice
nadlimitní Zadáno 20.10.2021 29.11.2021 08:30
Lokální biokoridor LBK 8, k. ú. Nedachlebice a k. ú. Březolupy
podlimitní Zadáno 20.10.2021 12.11.2021 09:00
Oprava účelové komunikace Pelhřimov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2021 20.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016