Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace - Společná zařízení KoPÚ Dolní Chrášťany, KoPÚ Vojslavice u Žárovné a KoPÚ Smědeč
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020 12.11.2020 09:00
Licence Create Installer Tool for Kofax
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2020 08.10.2020 11:00
PD vč. AD a GTP pro realizaci prvků PSZ v KoPÚ Štítary u Krásné
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 16.10.2020 11:00
Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Šternberka, Dolní Dlouhá Loučka a Újezd u Uničova
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 16.10.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Moštěnice
nadlimitní Zadáno 29.09.2020 02.11.2020 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrž VN 3 v k. ú. Únějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2020 14.10.2020 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrž VN 1 v k. ú. Koloveč
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2020 14.10.2020 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Puklice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 08.10.2020 10:00
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2020 - 2022
nadlimitní Zadáno 23.09.2020 26.10.2020 08:30
Výkon TDS a BOZP při realizaci polních cest VPC 1N, VPC 2N, vč. výsadby doprovodné zeleně, LBK 35A, 35C a následné 3-leté péče v k.ú. Radyně
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2020 30.09.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habartice u Frýdlantu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2020 02.10.2020 09:00
Vyhotovení projektové dokumentace polní cesty C4 v k.ú. Chrášťany u Českého Brodu s příkopem a zasakovacím pásem na zajištění odtokové vody a založením samostatného liniového prvku zeleně KZ -7.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2020 02.10.2020 12:00
Výsadba biokoridoru LBK 1345/252 v k.ú. Pěnčín
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2020 30.09.2020 10:00
Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Sytová
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 29.09.2020 09:00
Pilotní projekt JPÚ Ruda u Nového Strašecí
nadlimitní Zadáno 14.09.2020 19.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016