Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Plchov a Černuc
nadlimitní Zadáno 27.10.2020 03.02.2021 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jesenice u Rakovníka a k. ú. Krty s rekonstrukcí přídělů
nadlimitní Zadáno 27.10.2020 20.01.2021 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vinaře
podlimitní Zadáno 27.10.2020 14.12.2020 08:30
Údržba pozemků v Olomouckém kraji pro rok 2021 - kácení a ořez stromů, sečení trávy a křovin
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 10.11.2020 10:00
Licenční podpora Microsoft Dynamics 365 BC pro období 2021-2023
podlimitní Zadáno 26.10.2020 19.11.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sněhov
podlimitní Zadáno 23.10.2020 07.12.2020 14:00
Licenční podpora elektronické spisové služby a rozvoj dle legislativních požadavků pro období 2021 - 2022
nadlimitní Zadáno 23.10.2020 24.11.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kralice a Starkoč u Bílého Podolí
nadlimitní Zadáno 22.10.2020 18.01.2021 08:30
Protierozní průleh včetně výsadby doprovodných dřevin a rekonstrukce části polní cesty C14 v k.ú. Nová Ves u Bohušova – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 04.11.2020 10:00
Oprava okenních žaluzií v budově ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020 09.11.2020 10:00
Zajištění stěhovacích služeb pro SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020 09.11.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace a zajištění služeb autorského dozoru pro realizaci lokálního biokoridoru LBK 6 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou a lokálního biokoridoru LBK 6-7 v k. ú. Ohrazenice u Turnova
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 04.11.2020 09:00
PD - Akumulační prostor AP1 v k. ú. Jabloňany
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 30.10.2020 09:00
Výsadba protierozních mezí ZM4, ZM7 v k.ú. Čechyně
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2020 26.10.2020 09:00
Obnova „Rybníka pod lesem“ v k.ú. Malměřice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2020 30.10.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016