Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Hlavní polní cesta HC3 a výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k. ú. Třebětice“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2021 02.12.2021 08:00
PD a AD - Polní cesty C05, C11 v k.ú. Skalice u Smiřic, Skalička nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2021 08.12.2021 09:00
Zajištění úklidových prací budovy pro Pobočku Tachov 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2021 07.12.2021 09:00
Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor BOZP při výstavbě malé vodní nádrže VN1, VN2 a biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 30.11.2021 08:00
Realizace Stráž u Tachova PR1 + TTP1N/2
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2021 08.12.2021 10:00
Stavba MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k. ú. Otnice
podlimitní Zadáno 19.11.2021 08.12.2021 09:00
Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice
podlimitní Zadáno 18.11.2021 07.12.2021 08:00
Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš
podlimitní Zadáno 18.11.2021 06.12.2021 08:00
Poskytování služeb Microsoft Azure
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2021 30.11.2021 10:00
Roční servisní prohlídka vozidla Dacia Duster
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.11.2021 12.11.2021 16:00
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Kyjova, trať Novosady
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2021 24.11.2021 09:00
Zajištění úklidu, údržby a oprav sídla KPÚ pro Jihomoravský kraj 2022-2024 2
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2021 29.11.2021 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Vlkov u Rakovníka
podlimitní Zadáno 10.11.2021 01.12.2021 08:30
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro SPÚ, Pobočku Olomouc v letech 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 19.11.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska
nadlimitní Zadáno 09.11.2021 13.12.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016