Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KoPÚ - Tachov 2014/BR
nadlimitní Zadáno 16.12.2014 23.04.2015 08:30
Dodávka počítačových a serverových komponentů
VZ malého rozsahu Zadávání 15.12.2014 29.12.2014 10:00
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dráchov
nadlimitní Zadáno 13.12.2014 05.02.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Světnov
nadlimitní Zadáno 12.12.2014 04.02.2015 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice
nadlimitní Zadáno 12.12.2014 09.02.2015 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou
podlimitní Zadáno 11.12.2014 08.01.2015 10:00
KoPÚ Klatovy - 2014/LO
nadlimitní Zadáno 11.12.2014 14.04.2015 08:30
Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Libníč, k.ú. Rankov u Trhových Svinů, k.ú. Branišov u Dubného
nadlimitní Zadáno 11.12.2014 04.02.2015 09:00
Komplexní pozemková úprava Lanžov a Komplexní pozemková úprava Sedlec u Lanžova
nadlimitní Zadáno 10.12.2014 02.02.2015 09:00
Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Simtany
podlimitní Zadáno 10.12.2014 07.01.2015 10:00
Poskytování právních služeb ve věci neoprávněného čerpání finančních prostředků státu ze strany Rowan Legal, advokátní kancelář, s.r.o. a Sdružení GORRE (tzv. sporná agenda)
VZ malého rozsahu Objednáno 09.12.2014 16.12.2014 12:00
Opravy komínů v bytových objektech SPÚ ve Středočeském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2014 05.01.2015 12:00
Dodávka kalendářů a diářů pro ústředí SPÚ na rok 2015
VZ malého rozsahu Zadávání 05.12.2014 15.12.2014 12:00
Dodávka barevných multifunkčních tiskových zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2014 18.12.2014 08:00
Komplexní pozemkové úpravy Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice
podlimitní Zadáno 02.12.2014 19.12.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016