Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KoPÚ v k. ú. Hostomice nad Bílinou, Všechlapy u Zabrušan, Zabrušany a část Želénky
nadlimitní Zadáno 17.01.2018 28.02.2018 09:00
Projektová dokumentace k vodohospodářským opatřením v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 29.01.2018 17:00
Komplexní pozemkové úpravy částí k. ú. Velemyšleves a Minice, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálezly
nadlimitní Zadáno 08.01.2018 14.02.2018 09:00
Projektová dokumentace Protipovodňové a protierozní opatření v k.ú. Zašová a Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 11.12.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 07.12.2017 09:00
Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení Obce Holasovice včetně souvisejících inženýrských činností
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 06.12.2017 09:00
KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Albeřice u Hradiště, Bražec u Těšetic a Bražec u Doupova
nadlimitní Zadáno 09.11.2017 03.01.2018 08:00
Projektová dokumentace – Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 13.11.2017 09:00
Projekty pro realizaci společných zařízení - okres Náchod 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 23.11.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Písečné u Slavonic
podlimitní Zadáno 30.10.2017 15.11.2017 09:00
Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ Medlov u Uničova a KoPÚ Želechovice u Uničova
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2017 13.11.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Količín
podlimitní Zadáno 26.10.2017 15.11.2017 09:00
JPÚ v k.ú. Vrchotice, upřesnění přídělů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2017 13.11.2017 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Zlína
nadlimitní Zadáno 24.10.2017 27.11.2017 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Benkov u Střelic
podlimitní Zadáno 19.10.2017 07.11.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016