Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace a autorský dozor na vodní nádrž, záchytný průleh a rekonstrukci polních cest v k.ú. Býkov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2020 18.09.2020 09:00
Zajištění odborného posouzení projektů vodohospodářských opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 24.09.2020 10:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020
část 1. nákup referenčních mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 23.09.2020 10:00
Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ v k.ú. Doubravice nad Moravou - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 17.09.2020 09:00
Obnova mokřadu na parcele KN 4111/2 v k.ú. Brod nad Dyjí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 22.09.2020 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění přídělů v k.ú. Dolní Přím
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2020 21.09.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice n/L (B), vč. ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2020 29.09.2020 09:00
Zelený pás Sedlečko u Soběslavě
nadlimitní Zadáno 07.09.2020 08.10.2020 09:00
TDS a BOZP pro stavbu vodní nádrže a části polní cesty C 12 v k.ú. Žibřidice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2020 16.09.2020 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pavlovice nad Mží
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2020 17.09.2020 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ústí nad Mží
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020 16.09.2020 09:00
PD pro realizaci prvků PSZ v okrese Svitavy, 2020 II
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020 18.09.2020 09:00
KoPÚ Svatý Jan pod Skalou
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2020 14.09.2020 08:30
PD a AD – Oprava náhonu Mlýnka v Odrách
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2020 16.09.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016