Veřejná zakázka: Vypracování znaleckých posudků - JMK 2023-2026

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 43866
Systémové číslo: P23V00002669
Evidenční číslo zadavatele: SP6179/2023-523101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-035294
Datum zahájení: 07.08.2023
Nabídku podat do: 07.09.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování znaleckých posudků - JMK 2023-2026
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování znaleckých posudků v následujícím rozsahu:
• Ocenění náhrad za nevydané nemovitosti a ocenění vydávaných náhradních nemovitostí v rámci zákona o půdě č. 229/1991 Sb., podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 182/1988 Sb., ve znění vyhl. č. 316/1990 Sb., kterou se doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků.
• Určení obvyklé ceny a zjištěné ceny podle zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb. pro účely realizace převodů nemovitostí a směn dle zákonů č. 503/2012 Sb., č. 92/1991 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 219/2000 Sb. pro určení ceny práva a jiné majetkové hodnoty (obvyklé nájemné, cena věcných břemen aj.), pro výpočet náhrady škody na majetku.
• Určení srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě (byty, domy) podle nařízení vlády č. 453/2013 Sb.
Veřejné zakázky na základě každé rámcové dohody budou ve smyslu ust. § 132 odst. 3 písm. b) zákona zadávány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, principem „kaskády“.
Na základě uzavření rámcových dohod na jednotlivé části veřejné zakázky na vypracování znaleckých posudků pro Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj na období 2023-2026 budou vybraní zhotovitelé po dobu účinnosti každé rámcové dohody pro objednatele zpracovávat dílčí, opakující se objednávky, spočívající ve „Zpracování znaleckých posudků“ přičemž zadávání dílčích objednávek bude prováděno tzv. principem kaskády.
Veřejná zakázka je dělená na části:
část 1 – Vypracování znaleckých posudků pozemků 2023-2026 v okresech Brno-město a
Brno- venkov
část 2 – Vypracování znaleckých posudků pozemků 2023-2026 v okrese Břeclav
část 3 – Vypracování znaleckých posudků pozemků 2023-2026 v okrese Hodonín
část 4 – Vypracování znaleckých posudků pozemků 2023-2026 v okrese Blansko
část 5 – Vypracování znaleckých posudků pozemků 2023-2026 v okrese Vyškov
část 6 – Vypracování znaleckých posudků pozemků 2023-2026 v okrese Znojmo
část 7 – Vypracování znaleckých posudků staveb, staveb s pozemky, rybníků, rybníků s pozemky 2023-2026 v územní působnosti KPÚ pro JMK
část 8 – Vypracování znaleckých posudků práv a jiných majetkových hodnot, škody na majetku, srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě 2023-2026 v územní působnosti KPÚ pro JMK

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy