Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uhřice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 43367
Systémové číslo: P23V00002170
Evidenční číslo zadavatele: SP7570/2023-523101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-035501
Datum zahájení: 08.08.2023
Nabídku podat do: 08.09.2023 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uhřice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Uhřice na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry ZPF v k.ú. Uhřice podle ust. §6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., s cílem prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky zpřístupnit a zajistit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky KoPÚ budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Předpokládaná výměra řešeného území činí 389 ha. Do předpokládaného obvodu KoPÚ je zahrnuto 3.043 parcel, zapsaných na 145 listech vlastnictví. Předpokládaný počet účastníků řízení činí 193 osob.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 668 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj
 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky