Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile a v k.ú. Lupěné

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 43933
Systémové číslo: P23V00002736
Evidenční číslo zadavatele: KoPÚ/SP8408/2023-521101
Datum zahájení: 07.08.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile a v k.ú. Lupěné
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nemile a katastrálním území Lupěné, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možné zapsat do katastru nemovitostí.

k.ú. Nemile - předpokládaná výměra pozemků zahrnutých do KoPÚ činí 75 ha
k.ú. Lupěné - předpokládaná výměra pozemků zahrnutých do KoPÚ činí 77 ha

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části:
Část 1: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile
Část 2: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lupěné

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části.
Zadavatel bude každou část zakázky hodnotit samostatně.
Na každé řešené katastrální území bude uzavřena samostatná smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 775 000 Kč bez DPH
  Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zahrnuta i předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy.

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy