Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krakovec u Rakovníka
podlimitní Zadáno 10.06.2022 29.06.2022 08:30
Změna PSZ vč. DTR - KoPÚ v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2022 10.06.2022 12:00
KoPÚ Radvanice v Čechách a KoPÚ Slavětín u Radvanic
podlimitní Zadáno 09.06.2022 28.06.2022 09:00
KoPÚ Čečelice
nadlimitní Zadáno 09.06.2022 13.07.2022 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice
podlimitní Zadáno 08.06.2022 27.06.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rousínov u Vyškova (za D1)
podlimitní Zadáno 08.06.2022 27.06.2022 09:00
Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín
podlimitní Zadáno 08.06.2022 29.06.2022 09:00
Vypracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Liberecký kraj na období 08/2022 - 07/2023
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2022 17.06.2022 11:00
Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa
podlimitní Zadáno 07.06.2022 23.06.2022 09:00
VP2 - rybník "Na Ždíkově" a polní cesta NCH 1 v k.ú. Obděnice
podlimitní Zadáno 07.06.2022 28.06.2022 09:00
Zpracování PD pro ochranné hrázky OH3, OH5, nádrž VN1 a cestu VC7 v k.ú. Boleslav a v k.ú. Černousy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2022 22.06.2022 10:00
Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany
podlimitní Zadáno 07.06.2022 24.06.2022 09:00
TDS a výkon KBOZP pro realizaci vodní nádrže VN 3 v k. ú. Únějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2022 21.06.2022 11:00
Dopracování „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunějovice“
podlimitní Zadáno 06.06.2022 22.06.2022 09:00
PD pro rekonstrukci SZ KoPÚ Vlčice u Javorníka nádrž R5 Kačák v LBC 9
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2022 20.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016