Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 19.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mutkov
nadlimitní Zadáno 03.08.2022 07.09.2022 09:00
Výzva č. 16 k podání nabídek v kategorii C2-CB: Údržba HOZ Vrábče
nadlimitní Zadáno 03.08.2022 18.08.2022 09:00
Část 2 – KoPÚ v k.ú. Sklené u Svitav
nadlimitní Zadáno 03.08.2022 05.09.2022 08:00
Část 1 – KoPÚ v k.ú. Pohledy
nadlimitní Zadáno 03.08.2022 05.09.2022 08:00
Komplexní pozemkové úpravy Pohledy – Sklené
nadlimitní Zadávání 03.08.2022
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 09.08.2022 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Huzová
nadlimitní Zadáno 01.08.2022 05.09.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přísnotice
nadlimitní Zadáno 01.08.2022 01.09.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velká Ves u Broumova
nadlimitní Zadáno 28.07.2022 29.08.2022 13:00
Zpracování Projektové dokumentace pro výstavbu polních cest HC9 - R, DC 10 - R, VC 8a a VC 14 v k.ú. Krupá
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2022 15.08.2022 08:00
Část 2: Polní cesta HC 3 Pokřikov
podlimitní Zadáno 28.07.2022 17.08.2022 08:00
Realizace MVN1, cesty VC14A a VC14C a Tůně 2 v k.ú. Štítary
podlimitní Zadáno 28.07.2022 19.08.2022 09:00
Realizace společných zařízení Pokřikov – 1. část
podlimitní Zadáno 28.07.2022
Část 2 - KoPÚ Petrovičky u Mladkova
nadlimitní Zadáno 27.07.2022 05.09.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016