Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence, včetně výkonu AD
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2022 16.06.2022 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Šlapanov
nadlimitní Zadáno 02.06.2022 13.07.2022 09:00
Větrolamy VN1 – VN5 v k. ú. Knínice u Boskovic
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 04.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 04.07.2022 09:00
Výsadba větrolamu LBK 110 v k.ú. Býkev
nadlimitní Zadáno 01.06.2022 07.07.2022 09:00
KoPÚ v k. ú. Ludvíkovice
podlimitní Zadáno 01.06.2022 27.06.2022 09:00
Vypracovávání ekologického auditu v rámci ČR pro lokalitu Morava
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 15.06.2022 10:00
Vypracovávání ekologického auditu v rámci ČR pro lokalitu Čechy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 15.06.2022 10:00
Vypracovávání ekologických auditů pro lokalitu Čechy a lokalitu Morava na období 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022
KoPÚ v k.ú. Bíluky
podlimitní Zadáno 01.06.2022 20.06.2022 09:00
Poskytování kvalifikované služby vzdáleného pečetění a ověřování podpisů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2022 02.06.2022 00:00
Projektová dokumentace – vodohospodářská opatření KoPÚ Netolice, KoPÚ Volovice a KoPÚ Malovice u Netolic
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 15.06.2022 09:00
Projekt a AD na výsadbu zeleně v k.ú. Blankartice a Verneřice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 08.06.2022 09:00
PD obnova Hukovických nádrží - Poldr 2, VN 3, VN 4, revitalizace Hukovického potoka, rekonstrukce PC 11
podlimitní Zadáno 30.05.2022 17.06.2022 09:00
Projektová dokumentace akce "Protipovodňová opatření v k.ú. Ondratice - I. etapa"
podlimitní Zadáno 30.05.2022 27.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016