Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesty CZ1, CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína
podlimitní Zadáno 28.06.2021 19.07.2021 09:00
Zpracování lesních hospodářských plánů
VZ malého rozsahu Zadávání 28.06.2021
Cesty C7 a C13 v k.ú. Lišnice
podlimitní Zadáno 28.06.2021 22.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodějice
nadlimitní Zadáno 28.06.2021 05.08.2021 09:00
TDS a BOZP Horní Čermná a Parník
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2021 12.07.2021 00:00
Realizace polních cest C5, C6 a tůně R7 v k.ú. Dolní Oldřiš
podlimitní Zadáno 25.06.2021 15.07.2021 09:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Šedivec – polní cesty
podlimitní Zadáno 25.06.2021 19.07.2021 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hulín část
podlimitní Zadáno 24.06.2021 14.07.2021 09:00
Komplexní pozemková úprava Záboří u Dvora Králové
podlimitní Zadáno 23.06.2021 14.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlovice a Měrkovice
nadlimitní Zadáno 23.06.2021 28.07.2021 09:00
Realizace biokoridoru IIBK3 k.ú. Dvory u Nymburka včetně následné 3-leté péče
podlimitní Zadáno 22.06.2021 15.07.2021 10:00
PD – Polní cesta HC 01 včetně IP v k.ú. Dolní Věstonice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 02.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvčeves, vč. ucelené části k.ú. Sovětice a Horní Černůtky
podlimitní Zadáno 21.06.2021 12.07.2021 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2021 - 2024
nadlimitní Zadáno 21.06.2021 23.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice
nadlimitní Zadáno 18.06.2021 22.07.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016