Veřejná zakázka: Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 46245
Systémové číslo: P24V00000718
Evidenční číslo zadavatele: SP2304/2024-571101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.04.2024
Nabídku podat do: 06.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby s názvem Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba, která byla zahrnuta do realizace PSZ navrženého v KoPÚ Stará Ves n. Ondřejnicí. Akumulační prostory AP3 a AP4 jsou vodohospodářská opatření sloužící k zachycení a převedení povrchových vod při extrémních přívalových srážkách nebo při rychlém tání a k ochraně zastavěného území obce, částečnou řízenou regulací odtoku dešťových vod přispějí k ochraně vodního režimu a ke zlepšení životního prostření významných krajinných prvků a přilehlých zemědělských pozemků, přístup k nim bude zajištěn polními cestami C38 a C146. Realizací polních cest C38 a C146 dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti zemědělsky využívaných pozemků jak pro hospodařící subjekty, tak i pro majitele přilehlých pozemků, k odklonění zemědělské dopravy mimo obec a k potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě, které jsou způsobeny především erozní činností povrchové vody. Provedením náhradní výsadby dojde ke zvýšení ekologické krajiny.
Výstavba akumulačních prostor AP3 a AP4 je podmíněna výstavbou polních cest C38 a C146 z důvodu nutnosti využití výkopu z těchto objektů pro realizaci násypu polní cesty C38 a zhotovení přehrážky akumulačního prostoru AP3.
V rámci realizace je nutno doplnit podrobný geotechnický průzkum.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 763 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy